Raseinių autobusų parkas

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcija yra bet koks asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Susidūrę su neteisėtais UAB „Raseinių autobusų parkas“ (toliau – bendrovė) darbuotojų veiksmais, matydami daromą nusikaltimą arba kitokį pažeidimą, susijusį su korupcija bei bendrovės darbuotojų tiesioginių pareigų netinkamu vykdymu ar jų nevykdymu, praneškite tel.: (8 428) 51098, el. p. autobusai@raseiniai.lt arba bendrovės vadovams autobusų stotyje adresu Vilniaus g. 87, Raseiniai.